Przeprowadzkowy transport Bielany

Firma oferująca transport Bielany będzie odpowiedzialna na warunkach określonych poniżej za wszelkie całkowite lub częściowe zagubienie, uszkodzenie lub opóźnienie w trakcie czynności wykonywanych w związku z wykonaniem umowy na przeprowadzkę. Klient lub firma oferująca transport Bielany ma prawo zażądać szczegółowego opisu stanu wszystkich lub niektórych mebli na koszt strony wzywającej. Jeżeli sporządzono taki opis, stan przedmiotów uważa się za zgodny z opisem, dopóki nie zostanie udowodnione inaczej. Jeżeli zostanie udowodnione, że zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie nastąpiło podczas prac wykonywanych przez podwykonawcę przewoźnika (np. Firmę spedycyjną, linię lotniczą itp.) I jeżeli klient zgodził się na rodzaj transportu używany przez podwykonawcę, zasada i zakres odpowiedzialność przewoźnika określają bezwzględnie obowiązujące przepisy umowy przewozu tego przewoźnika. Jednak firma przeprowadzkowa świadcząca transport Bielany nie może żądać całkowitego lub częściowego zwolnienia przewoźnika podwykonawczego z powodu działania lub zaniechania, za które jest odpowiedzialna jako nadawca. Firma przeprowadzkowa nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie powstały z winy klienta, zamówienia klienta nie wynikającego z winy firmy przeprowadzkowej lub wady rzeczy do przeniesienia lub z okoliczności, że przeprowadzki firma nie mogła uniknąć i konsekwencji, którym nie mogła zapobiec. W przypadku stłuczenia lub uszkodzenia szczególnie delikatnych przedmiotów, takich jak płyty marmurowe, szkło lub porcelana, lustra, ramy [nieczytelne], oświetlenie centralne, abażury, odbiorniki radiowe i telewizyjne oraz odrobaczone meble, firma przeprowadzkowa oferująca usługi transportowe na Bielanach nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dowodzi, że podjęła zwyczajowe środki ostrożności. Firma przeprowadzkowa nie może jednak zarzucać, że sprzęt, którego używa do przemieszczania przedmiotów, był wadliwy lub z winy osób, od których wydzierżawił sprzęt, lub pracowników tych osób, aby uwolnić się od odpowiedzialności za zlecany transport Bielany.