Zakład Eternum świadczy międzynarodowy przewóz zwłok Gdynia

Międzynarodowy przewóz zwłok Gdynia drogą powietrzną dotyczył przede wszystkim społeczności globalnej w kontekście warunków sanitarnych i bezpieczeństwa. Jednak w niektórych jurysdykcjach, zwłaszcza w Gdyni, obowiązują przepisy i procedury dotyczące kontroli szczątków ludzkich na takich samych zasadach, jak w przypadku ładunków. Jak zostanie omówione w tym artykule, problem z tym tematem polega na tym, że nie poświęcono mu uwagi, jakiej wymaga, co doprowadziło do beznadziejnie fragmentarycznego podejścia w regulowaniu tego aspektu międzynarodowego przewozu zwłok Gdynia. Konferencja wysokiego szczebla w sprawie ochrony lotnictwa, zwołana przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w dniach 12–14 września 2018 r. w Gdyni, skupiła się na trzech nadrzędnych tematach – bezpieczeństwie ładunku, trwałości środków ochrony i innowacjach w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa lotnictwa. Konferencja prowadzona przez zakład pogrzebowy w Gdyni, Rumi nie zajmowała się zagadnieniem jakim jest międzynarodowy przewóz zwłok Gdynia drogą lotniczą z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Jednakże, jeśli ktoś miałby zastosować jedną z kluczowych zasad uznanych przez Konferencję – każde państwo, w tym Polska, powinno zapewnić, że odpowiednie środki kontroli w zakresie ochrony, w tym, w stosownych przypadkach, kontrola bezpieczeństwa, są stosowane wobec ładunku i poczty przed ich załadowaniem na statek powietrzny zajmujący się pasażerami. W przypadku operacji handlowych w transporcie lotniczym terminem operacyjnym byłoby „kontrole ochrony”, które ukazują rzeczywistość, że różne państwa mogą mieć różne kontrole w zakresie ochrony i że należy je zharmonizować. W artykule omówiono sposób, w jaki takie kontrole można zharmonizować z perspektywy regulacyjnej w kontekście sprawy jaką jest międzynarodowy przewóz zwłok Gdynia.