Adwokat kościelny i praca kancelarii kanonicznej

W ciągu ostatnich 30 lat nasza kultura tak bardzo trywializowała seksualność, że liczba rozwodów podwoiła się, a liczba rozwiedzionych dorosłych wzrosła czterokrotnie.

Nie oznacza to wcale, że wszyscy rozwiedzieni są złymi ludźmi. Wielu z nich to święci w trakcie szkolenia, którzy poświęcili ponad 100 procent, aby ich małżeństwa się udały. Niestety, ten wysiłek nie wystarczył, bo jak wszyscy wiedzą, do tanga trzeba dwojga.

Należy zaznaczyć, że rozwiedzeni katolicy jakich bronił adwokat kościelny nie są ekskomunikowani z Kościoła. Uważani są za cieszących się dobrą opinią katolików i mają prawo przyjmować Komunię św., o ile nie zawarli małżeństwa niekanonicznego.

Jedynym sposobem, w jaki rozwiedziony katolik może ponownie zgodnie z prawem zawrzeć związek małżeński w Kościele, jest uzyskanie unieważnienia kościelnego jaki wywalczy adwokat kościelny.

Co to jest unieważnienie Kościoła jakie przeprowadza adwokat kościelny?
Unieważnienie kościelne to oświadczenie Kościoła, że małżeństwo uważane za ważne nie było prawnie wiążące. Może to wynikać z wady zgody wyrażonej w dniu ślubu lub ewentualnie z wady psychicznej jednej ze stron.

W przypadku stwierdzenia nieważności małżeństwa Kościół nie twierdzi, że małżeństwa nigdy nie było. Związek z pewnością był faktem socjologicznym i pamięć o nim można nawet pielęgnować, lecz umowa prawna, na której została oparta, okazała się nieważna.

Prawo kanoniczne stanowi, że wszystkie dzieci zrodzone z unieważnionego małżeństwa są prawowite. Niefortunne określenie „nieślubne” jest już prawie nieużywane, ale z technicznego punktu widzenia jest zarezerwowane dla osób urodzonych poza związkiem małżeńskim, co z pewnością nie ma miejsca w przypadku unieważnionego małżeństwa.