Psychoterapia poznawczo behawioralna – czym jest?

Psychoterapia poznawczo behawioralna (CBT) to technika terapii krótkoterminowej, która może pomóc ludziom znaleźć nowe sposoby zachowania poprzez zmianę wzorców myślenia. Współpraca z CBT może pomóc ludziom zmniejszyć stres, radzić sobie ze skomplikowanymi związkami, radzić sobie ze smutkiem i stawić czoła wielu innym typowym wyzwaniom życiowym.

Psychoterapia poznawczo behawioralna działa w oparciu o to, że sposób, w jaki myślimy i interpretujemy wydarzenia życiowe, wpływa na to, jak się zachowujemy i, ostatecznie, na nasze samopoczucie. Badania wykazały, że jest przydatny w wielu sytuacjach. Mówiąc dokładniej, psychoterapia poznawczo behawioralna jest podejściem ukierunkowanym na konkretne problemy, które wymaga aktywnego zaangażowania jednostki, aby odnieść sukces. Koncentruje się na obecnych wyzwaniach, myślach i zachowaniach. Jest również ograniczony czasowo, co oznacza, że ​​osoba wie, kiedy kurs się skończy, i ma pewne pojęcie, czego się spodziewać. Często kurs składa się z 20 sesji indywidualnych, ale nie zawsze tak jest. Może również przybierać formę sesji indywidualnych lub grupowych. Psychoterapia poznawczo behawioralna CBT jest terapią opartą na współpracy, wymagającą współpracy jednostki i doradcy.

Co to jest CBT? Niepomocne sposoby, które ludzie myślą, mogą prowadzić do problemów psychologicznych. Jeśli ludzie nauczą się nieprzydatnego zachowania, może to również prowadzić do problemów psychologicznych. Ludzie mogą nauczyć się bardziej korzystnych sposobów myślenia i zachowania. Nowe nawyki mogą złagodzić objawy zaburzeń psychicznych i fizycznych oraz pozwolić ludziom działać lepiej. Praktycy opierają psychoterapię poznawczo behawioralną na teorii, że problemy wynikają ze znaczeń, które ludzie nadają wydarzeniom, a także samych wydarzeń. Niepomocne myśli mogą utrudnić pewną pracę w różnych sytuacjach. Psychoterapia CBT może mieć pozytywny wpływ na to, jak ludzie się czują i działają, oraz wyposażać ich w strategie radzenia sobie, które pomagają im radzić sobie z wyzwaniami.