Obrona przed upadłością Warszawa, woj. mazowieckie

Obrońca bankructwa, czyli obrona przed upadłością Warszawa to zadanie dla Kancelarii Prawnej. Gdy dłużnicy składają wniosek o ogłoszenie upadłości, niektóre płatności dokonane w dniach poprzedzających złożenie wniosku podlegają żądaniom, aby płatności zostały przekazane powiernikowi upadłości lub zwrócone dłużnikowi („bankructwo”). Te płatności są nazywane „preferencjami”. Celami preferencyjnymi są wierzyciele, tacy jak wierzyciele handlowi, którzy prowadzili interesy z niespokojną firmą, która ostatecznie ogłosiła upadłość. Głównym celem tego przepisu Kodeksu upadłościowego jest promowanie i próba utrzymania równości podziału majątku dłużnika między wierzycieli i obrona przed upadłością Warszawa. Często jednak skutkuje „ukaraniem” wierzycieli, którzy nadal prowadzili interesy z dłużnikiem znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, wymagając od nich zwrotu pieniędzy otrzymanych w okresie preferencji przedupadłościowych.

„Okres uprzywilejowania” wynosi 90 dni przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości w przypadku typowych wierzycieli i 1 rok w przypadku „osób mających dostęp do informacji poufnych”. Znawcy są definiowani jako krewni dłużnika, komplementariusz dłużnika lub, jeżeli dłużnikiem jest korporacja, urzędnicy, dyrektorzy lub osoby kontrolujące spółkę. Zgodnie z kodeksem upadłości sprawa dotycząca uprzywilejowania musi zwykle zostać rozpoczęta przed upływem 2 lat od jej złożenia lub 1 rok po wyznaczeniu lub wyborze pierwszego powiernika w sprawie upadłości.

Chociaż może się wydawać, że każdy wierzyciel prowadzący interesy z niespokojnym dłużnikiem będzie zmuszony zwrócić środki otrzymane w ciągu 90 dni od bankructwa, istnieje kilka dostępnych sposobów obrony przed upadłością Warszawa na podstawie Kodeksu upadłości.


Zasadniczo równoczesna wymiana jest jedną z nich – jeżeli płatność lub inny przelew, który wierzyciel otrzymany od dłużnika miał przez obie strony mieć miejsce w tym samym czasie, co sprzedaż lub przekazanie dłużnikowi czegoś o nowej wartości, płatność preferencyjna może być całkowicie zwolniona z obrotu i obrona przed upadłością Warszawa nie będzie mogła być spełniona.